การออกแบบระบบควบคุม IOT ตอนที่ 2 – Sensors

ไอโอทีเส้นทางสู่เมืองอัจฉริยะ

Created with Sketch.

การออกแบบระบบควบคุม IOT ตอนที่ 2 – Sensors

มาพบกับตอนที่ 2 ครับ หลังจากตอนที่แล้วเรานำเสนอในภาพกว้างๆ กันไปแล้ว ตอนนี้เราจะพูดถึงเรือง เซนเซอร์ สำหรับงานไอโอที โดยจะเน้นไปที่ งานสมาร์ทฟาร์มกันก่อนนะครับ โดยจะเน้น เซนเซอร์ที่ใช้งานได้จริงจังกับสมาร์ทฟาร์ม

  • การวัดความชื้นดิน
  • การวัดความชื้นอากาศ
  • การวัดระดับน้ำ
  • การวัด NPK ของดิน
  • การวัด pH, EC
  • การวัดไฟฟ้า Volt, Amp Watt, Energy

การวัดความชื้นดิน ต้องระวังเรื่องการเสียหายจากความชื้น จากการโดนเหยียบ จากการชำรุดของสาย การวัดดินมักจะต้องปักตัววัดลงไปในดิน ดังนั้นอุปกรณ์นั้นต้องแข็งแรงอึด ทนนาน โดยเราขอแนะนำ เซนเซอร์ ตามรูป โดยเจ้าตัว นี้จะสื่อสารกับไแโอทีด้วย RS485 ดังนั้น บอร์ดของเราก็ต้องมี ModbusRTU หรือ RS485 ด้วย

สำหรับการวัดอากาศ มีตัวเลือกให้เลือกมากมาย เช้น AM2315 SHT1 และไม่แนะนำให้ใช้ DHT11 , DHT21 เพราะเป็นชิ้นส่วนไว้ทดลองในการเขียนโค้ดมากกว่าที่จะใช้จริงในฟาร์ม

การวัดระดับน้ำ สามารถใช้ลูกลอย Level Switch นี้ก็แม่นยำ และราคาไม่สูง แต่ก็ต้องดูเรื่องระยะสายที่จะไม่ทำให้แรงดันไฟตกจนวัดไม่ได้ การใช้ Level Switch ก็ต่อ dry contact หรือ สวิทซ์ เข้า DI ของบอร์ดรุ่นต่างๆ และกำนด pinMode เป็น Input ให้ถูกต้อง

การวัด NPK ของดิน ก็แนะนำอุปกรณ์ตามรูปครับ โดยใช้การวัด RS485 เช่นกัน คราวนี้หากเราต้องการวัด RS485 หลายตัว ก็ทำได้โดยต่อสาย AB เข้าไปในพอร์ต RS485 ของบอร์ด

การวัด pH, EC นี่ง่ายกว่าเขาเพื่อน เพราะจะอ่านทาง ช่องสัญญาณ Analog Input และสำหรับ pH, EC ก็จะมีปัญหาเรื่องความสะอาดของ probe ที่ต้องหมั่นตรวจสอบ ล้สงทำความสะอาด และต้องมีการสอบเทียบเป็นระยะ

สุดท้ายที่ต้องทำการวัด คือ การวัดสถานะไฟฟ้า โดยตัวที่ฮิจมากและเหมาะสมสำหรัลงานสมาร์ทฟาร์มคือ PZEM V3.0 ซึ่งใช้ดี และต่อผ่าน RX-TX ที่ต้องใช้ DI อีก 2 ช่อง โดยรูปร่างหน้าตา ตามรูปครับ

และขอเตือนว่า ก่อนการใช้งาน ควรทำความเข้าทั้งฮาร์ดแวร์และ ไลบรารีของแต่ละตัวนะครับ เพื่อป้องกันความเสียหายก่อนที่จะได้ใช้งาน