หมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

ไอโอทีเส้นทางสู่เมืองอัจฉริยะ

Created with Sketch.

การออกแบบระบบควบคุม IOT ตอนที่ 3 – Main Board

จาก 2 ตอนก่อนที่ผ่านมาเราได้กล่าวถึงภาพรวมของระบบในตอนท…
Read more

คู่มือการทำงาน ตู้สมาร์ทฟาร์ม

ตู้สมาร์ทฟาร์มนี้เป็นตู้ควบคุมสำหรับฟาร์มไฮโดรโฟนิกส์ ท…
Read more

ตัวอย่างโค้ดสำหรับ Ethernet Device

สำหรับ Device ที่ไม่มี WiFi ในตัวเช่น Arduino Uno, Ardu…
Read more

การตั้งบัญชี Line Notification

เป็นการกำหนดค่าในขั้นตอน System Edit

การตั้งค่า Time Relay & High Low สำหรับการควบคุม

บ่อยครั้งที่เราจำเป็นจะต้องปิดเปิดระบบด้วย Timer Relay …
Read more

การจัดการ Device

ขั้นตอนการจัดการ device การเข้าผ่านทาง Application &#82…
Read more

รูปแบบการอ่านข้อมูล Downlink

เป็นปกติที่การทำงานจะเป็นแบบ 2-way ที่ในตอนก่อนเราได้พู…
Read more

รูปแบบโค้ดสำหรับการเชื่อมต่อ Device แบบ WiFi

ตัวอย่างรูปแบบโค้ดสำหรับการเชื่อมต่อที่เป็นรูปแบบมาตรฐา…
Read more

Smart Meter

เป็นชุด IOT ที่ประกอบด้วย Heltec LoRa ESP32 และ Arduino…
Read more

Smart Farm

ชุดสมาร์ทฟาร์ม ชุดนี้ สามารถที่จะใช้งานดังนี้ ควบคุมการ…
Read more