ผู้เขียน: smt20-iototrix

ไอโอทีเส้นทางสู่เมืองอัจฉริยะ

Created with Sketch.

การออกแบบระบบควบคุม IOT ตอนที่ 4 – ประกอบสำเร็จ

ในตอนนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะนำ MainBoard ของเราไปใช้งาน…
Read more

การออกแบบระบบควบคุม IOT ตอนที่ 3 – Main Board

จาก 2 ตอนก่อนที่ผ่านมาเราได้กล่าวถึงภาพรวมของระบบในตอนท…
Read more

การออกแบบระบบควบคุม IOT ตอนที่ 2 – Sensors

มาพบกับตอนที่ 2 ครับ หลังจากตอนที่แล้วเรานำเสนอในภาพกว้…
Read more

การออกแบบระบบควบคุม IOT ตอนที่ 1 – Overview

IOT เข้ามามีส่วนในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะใน…
Read more

รวมคลิป คู่มือการใช้งาน SMT Platform

ท่านผู้ติดตามสามารถเข้าชมการใช้งานได้จาก Youtube

การใช้งาน SMT-001-V2021

การใช้งานบอร์ด สมาร์ทฟาร์ม SMT-001-V2021 วัตถุประสงค์กา…
Read more

Mini-LoRa Smart Board

อีกบอร์ดจากงานพัฒนาของเรา

Smart Control Board – LoRa

บอร์ดอัจฉริยะสำหรับสมาร์ทฟาร์ม สมาร์ทโฮม Smart Control …
Read more

คู่มือการทำงาน ตู้สมาร์ทฟาร์ม

ตู้สมาร์ทฟาร์มนี้เป็นตู้ควบคุมสำหรับฟาร์มไฮโดรโฟนิกส์ ท…
Read more

ตัวอย่างโค้ดสำหรับ Ethernet Device

สำหรับ Device ที่ไม่มี WiFi ในตัวเช่น Arduino Uno, Ardu…
Read more