เดือน: มกราคม 2021

ไอโอทีเส้นทางสู่เมืองอัจฉริยะ

Created with Sketch.

คู่มือการทำงาน ตู้สมาร์ทฟาร์ม

ตู้สมาร์ทฟาร์มนี้เป็นตู้ควบคุมสำหรับฟาร์มไฮโดรโฟนิกส์ ท…
Read more

ตัวอย่างโค้ดสำหรับ Ethernet Device

สำหรับ Device ที่ไม่มี WiFi ในตัวเช่น Arduino Uno, Ardu…
Read more

การตั้งบัญชี Line Notification

เป็นการกำหนดค่าในขั้นตอน System Edit

การตั้งค่า Time Relay & High Low สำหรับการควบคุม

บ่อยครั้งที่เราจำเป็นจะต้องปิดเปิดระบบด้วย Timer Relay …
Read more

การจัดการ Device

ขั้นตอนการจัดการ device การเข้าผ่านทาง Application &#82…
Read more

API Table

สรุป API สำหรับแพลตฟอร์มนี้ การ Insert ข้อมูล การ downl…
Read more

รูปแบบการอ่านข้อมูล Downlink

เป็นปกติที่การทำงานจะเป็นแบบ 2-way ที่ในตอนก่อนเราได้พู…
Read more

รูปแบบโค้ดสำหรับการเชื่อมต่อ Device แบบ WiFi

ตัวอย่างรูปแบบโค้ดสำหรับการเชื่อมต่อที่เป็นรูปแบบมาตรฐา…
Read more