เดือน: ธันวาคม 2020

ไอโอทีเส้นทางสู่เมืองอัจฉริยะ

Created with Sketch.

Smart Meter

เป็นชุด IOT ที่ประกอบด้วย Heltec LoRa ESP32 และ Arduino…
Read more

Smart Farm

ชุดสมาร์ทฟาร์ม ชุดนี้ สามารถที่จะใช้งานดังนี้ ควบคุมการ…
Read more

Over View SMT IOT Platform

ในโพสต์นี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างโดยทั่วไปของ SMT…
Read more