เดือน: กุมภาพันธ์ 2020

ไอโอทีเส้นทางสู่เมืองอัจฉริยะ

Created with Sketch.

RS485

การสื่อสาร RS485 คือ  หนึ่งในรูปแบบของมาตรฐานการ ร…
Read more

ทดลอง ESP32 วัดค่าจาก DHT22 ส่งขึ้นแพลตฟอร์ม

วันนี้นำเอาโค้ดสำหรับ ESP32  มาให้ดาวน์โหลดไปทดสอบ…
Read more

ESP32 กับ AM2301 (DHT21)

วันนี้มาลองเล่น ESP32 กับ AM2301  (DHT21)  ตา…
Read more

ESP32 DS18B20

วันนี้มาทดสอบ  ESP32  กับ  DS18B20 …
Read more

Samong IOT Mobile App

สวัสดีครับ  วันนี้มาแนะนำให้รู้จักกับแอพพลิเคชั่น&…
Read more

การจัดการฝั่ง Device บอร์ดส่งข้อมูล

ขั้นตอนต่อไป  เป็นการเตรียม  อุปกรณ์ฝั่ง บอร์…
Read more

การใช้งานในระดับ – System Level

การใช้งานระบบในฐานะ  System Level ขั้นตอนที่ …
Read more

การลงทะเบียนเข้าใช้งานใน-Application Level

เราขะสมัครเข้าใช้งานระบบได้อย่างไร ? พบกันอีกตอนครับ&nb…
Read more