คู่มือการทำงาน ตู้สมาร์ทฟาร์ม

ไอโอทีเส้นทางสู่เมืองอัจฉริยะ

Created with Sketch.

คู่มือการทำงาน ตู้สมาร์ทฟาร์ม

ตู้สมาร์ทฟาร์มนี้เป็นตู้ควบคุมสำหรับฟาร์มไฮโดรโฟนิกส์ ที่มีองค์ประกอบ

 • ปั๊มน้ำตัวหลัก – Main Pump
 • ปั๊มเคมี A – Pump A
 • ปั๊มเคมี B – Pump B
 • ตัววัด pH
 • ตัววัด Conductivity , EC
 • ตัววัดไฟฟ้า Volt, Amp,watt,pf
 • ตัววัด Flow Sensor สำหรับป้องกันปั๊มพังกรณัน้ำหมด หรือระบบอุดตัน

ส่วนประกอบหน้าตู้

….

ส่วนประกอบภายในตู้

….

ขั้นตอนการเตรียมการช้งาน

 • ตรวจสอบระบบทั่วไปให้เรียบร้อย น้ำมีเพียงพอ ปุ๋ยมีเพียงพอ
 • ระบบไฟฟ้าปลอดภัย

ขั้นตอนการใช้งาน

 1. ปิดสวิทซ์ระบบไว้ที่ตำแหน่ง Off
 2. ปิดสวิทซ์ควบคุมไว้ที่ตำแหน่งกลาง – Off
 3. เปิด เบรกเกอร์ภายในตู้ จะมีหลอดไฟเหนือเบกเกอร์ ติดสว่าง และหลอดไฟสีแดงหน้าตู้ติดสว่าง
 4. เปิดสวิทซ์นะบบไปที่ตำแหน่ง เปิด – ON
 5. เปิดสวิทซ์ควบคุมไปที่ตำแหน่งขวามือ – Auto
 6. ระบบจะเริ่มทำงาน และปั๊มน้ำจะเริ่มทำงานก่อนประมาณ 3 นาที หลอดไฟที่ 2 หรือ Main Pump หลอดสีเขียวจะติดสว่าง และระบบจะเริ่มทำการตรวจสอบระบบป้องกัน
 7. หากปั๊มทำงานแต่ไม่มีน้ำไหล หรือไหลไม่เพียงพอ ปั๊มจะหยุดทำงานภายในเวลา 3 นาที และจะพยายามเดินปั๊มอีกในรอบ 3 นาที และทำงานไปตามสถานะการตรวจสอบ

กรณีน้ำไม่ไหล ให้ปิดสวิทซ์มาที่ตำแหน่ง – OFF และตรวจสอบการอุดตัน

หากทำการแก้ไขได้แล้ว ให้ทำการเปิดระบบใหม่ ในระบบ Manual ก่อน หากมีน้ำไหล ให้เปลี่ยนสวิทซ์ไปที่ Auto

ค่าควบคุม

 • ด้านเวลา
 • Timer R6 เป็นตัวควบคุม โดยตั้งค่าผ่านทาง แอพมือถือ
 • ด้านค่า pH, EC กำหนดไว้ภายในโปรแกรม ไม่อนุฐาตให้ตั้งจากแอพมือถือ
 • ด้วย Flow Switch “ ร่วมกับการตั้งค่า Flow By-Pass