การตั้งค่า Time Relay & High Low สำหรับการควบคุม

ไอโอทีเส้นทางสู่เมืองอัจฉริยะ

Created with Sketch.

การตั้งค่า Time Relay & High Low สำหรับการควบคุม

บ่อยครั้งที่เราจำเป็นจะต้องปิดเปิดระบบด้วย Timer Relay และการควบคุมการทำงานให้อยู่ในช่วงที่ต้องการ

ตัวอย่างเช่น เราต้องการให้ระบบ เริ่มทำงานตั้งแต่เวลา 11:25 ตอนเช้า หรือ 11:25 AM ไปจนถึง 3 ทุ่ม 8 นาที หรือ 21:08 หรือ 09:08 PM นาฬิกา โดยใช้ Timer R6

นอกจากนี้เรากำหนดให้ระบบฉีดสเปรย์น้ำหากอุณหภูมิ อยู่ในช่วง 15-25 องศาเซลเซียส โดยใช้ตัวตั้วค่าตัวแรก data1_High และ data1_Low

จากนั้นทำการ Submit ให้ระบบจดจำไปใช้งาน

นอกจากนี้ เรายังสามารถทำการตั้งค่า Control Setting ผ่านทางแอพมือถือได้อีกด้วย

ค่า High Low นี้จะถูกนำไปใช้งานเป็นการแจ้งเตือนทางอีเมล์ Line และการแสดงผลเป็นข้อความเตือนตามรูป

แสดงข้อความเตือนตามค่าที่ตั้งไว้

การนำค่า Relay R6 และ data1_High status ไปใช้งาน ทำได้โดยการใช้ API Downlink ที่กล่าวไว้ในตอนก่อนแล้ว